15

Σεπ 18

Με τιμολόγιο αγοράς και εγκατάστασης μπορεί ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος να αιτιολογήσει μειωμένο χιλιομετρικό οδομετρητή λόγω αντικατάστασής του με νέο ή μεταχειρισμένο.

Μετά από ερωτήσεις από ΚΤΕΟ ή πολίτες που τους έκαιγε το ζήτημα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έδωσαν ορισμένες διευκρινήσεις για το πως πρέπει να αντιμετωπίζεται στα ΚΤΕΟ το θέμα του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και ειδικότερα η περίπτωση του να καταγράφεται μειωμένη ένδειξη χιλιομέτρων κατά τον τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ, σε σύγκριση πάντα με την καταγραφή στον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο.

 Κατ’ αρχήν το Υπουργείο διευκρινίζει ότι για τις μοτοσυκλέτες θα ισχύει ότι ισχύει και για τα αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν ήταν σαφές από την δημοσίευση της σχετικής νομοθεσίας μέχρι σήμερα.

«Για δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε περίπτωση διαπίστωσης μικρότερου αριθµού διανυθέντων χιλιοµέτρων σε σχέση με τον προηγούµενο τεχνικό έλεγχο θα σηµειώνεται σοβαρή έλλειψη (ΣΕ) στο αντίστοιχο σηµείο ελέγχου 1402».

Εν συνεχεία στην εγκύκλιο, επαναλαμβάνεται ξεκάθαρα ότι «Για την διαδικασία επανελέγχου του οχήµατος (σ.σ. είτε αυτοκινήτου είτε μοτοσυκλέτας) και την αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης ο κάτοχός του πρέπει να το προσκοµίσει σε ΚΤΕΟ με αναγραφόµενο αριθµό διανυθέντων χιλιοµέτρων μεγαλύτερο από αυτόν του προηγούµενου τεχνικού ελέγχου». 

Το πραγματικά νέο στοιχείο στην εγκύκλιο είναι ότι απαλλάσσει από την καταγραφή της Σοβαρής Έλλειψης τις περιπτώσεις που α) το αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα έχει παλαιού τύπου οδομετρητή (πενταψήφιο) και ο οποίος έχει μηδενιστεί και επανεκινηθεί – ομοίως εδώ συμπεραίνουμε ότι κατατάσσονται και οι περιπτώσεις των οδομετρητών σε ταξί που έχουν υπερβεί την ένδειξη των 999.999 χλμ και β) όταν έχει γίνει αντικατάσταση του οδομετρητή με νέο η μεταχειρισμένο που έχει λογικά διαφορετικές ενδείξεις.

Στην β) περίπτωση ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να προσκομίζει στο ΚΤΕΟ και το τιμολόγιο αγοράς και εγκατάστασης του οδομετρητή ή ολόκληρου του ταμπλό.

Αν ισχύουν οι τελευταίες περιπτώσεις τότε στο όχημα καταγράφεται μόνο παρατήρηση και όχι έλλειψη, η οποία όμως καταγραφή της παρατήρησης πρέπει να επαναλαμβάνεται σε κάθε επόμενο έλεγχο(!), έτσι ώστε ο πιθανός αγοραστής του οχήματος να γνωρίζει το ιστορικό του.

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος 60424/684 – 10/9/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

IKTEO Ταραντίλης 10 6 112751101111 κλείστε εύκολα ραντεβού online μέσω της ιστοσελίδας μας.