01

Ιουλ 16

Επισυνάπτεται διαβιβαστικό έγγραφο με ηλεκτρονική υπογραφή από την Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, το ΦΕΚ που περιλαμβάνει την υ.α. για παράταση του ΗΑΣ στα τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ.

Βάσει της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΗΑΣ) στα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, ενώ αίρεται η υποχρέωση των Κ.Τ.Ε.Ο. να ελέγχουν την ύπαρξη του Η.Α.Σ. στα τουριστικά ΛΔΧ ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικού ελέγχου τους. Κατά τα λοιπά, οι έλεγχοι για την ύπαρξη ΗΑΣ από τις Αρχές Ελέγχου θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου 2016.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την ισχύουσα νομοθεσία προς ενημερωσή σας ή καλέστε μας στο 10 6 11 για να σας δώσουμε περισσότερες διευκρινήσεις.

IKTEO Ταραντίλης Παναγιώτης 10 6 11, 2751101111 κλείστε εύκολα ραντεβού online μέσω της ιστοσελίδας μας.

Συνημμένα αρχεία: