31

Μαρ 16

ΝΕΑ τροποποίηση της υ.α. 28366/2098/06 (Β΄441/11.4.2006) «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση».

Ακόμη μία παράταση δόθηκε απο το Υπουργείο Μεταφορών για την τοποθέτηση ABS σε φορτηγά και λεωφορεία που δεν διαθέτουν το σύστημα αντιεμπλοκής μέχρι 01-11-2016.

Συγκεκριμένα, με τη νέα τροποποίηση μετατίθεται η ημερομηνία απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας πριν τo 01-01-1999 και δε φέρουν σύστημα ABS, από την 01-4-2016 στην 01-11-2016.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζετε ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι απαγορεύσεις νέας ταξινόμησης και μεταβίβασης των οχημάτων που δε διαθέτουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση.

Εξακολουθεί να υφίσταται το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων από την υποχρέωση τοποθέτησης συστήματος ABS (π.χ. ήδη κυκλοφορούντα οχημάτων που διαθέτουν υδραυλικό σύστημα πέδησης).

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την ισχύουσα νομοθεσία προς ενημερωσή σας ή καλέστε μας στο 10 6 11 για να σας δώσουμε περισσότερες διευκρινήσεις.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. 28366/2098/06 όπως ισχύει.

Οχήµατα µε πρώτη ταξινόµηση πριν την 01.01.1999 Οχήµατα µε πρώτη ταξινόµηση µετά την 01.01.1999
Κυκλοφορία:
Απαγορεύεται χωρίς την ύπαρξη ABS από 01.11.2016 (υποχρεωτική εγκατάσταση)
Κυκλοφορία:
Απαγορεύεται χωρίς εγκατεστηµένο ABS
Πρώτη ταξινόµηση στην Ελλάδα:
∆εν επιτρέπεται χωρίς προεγκατεστηµένο σύστηµα ABS (δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η τοποθέτηση εκ των υστέρων)
Πρώτη ταξινόµηση στην Ελλάδα:
Απαγορεύεται χωρίς προεγκατεστηµένο σύστηµα ABS (δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η τοποθέτηση εκ των υστέρων)
Μεταβίβαση:
∆εν επιτρέπεται χωρίς εγκατεστηµένο ABS
Μεταβίβαση:
∆εν επιτρέπεται χωρίς εγκατεστηµένο ABS

Συνημμένα αρχεία: