22

Σεπ 15

Εφαρμογή ηλεκτρονικού Παράβολου.

Το ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) είναι μια καινοτόμος υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την έκδοση και χρήση παραβόλων υπέρ δημοσίου.

Από 1η Αυγούστου 2015 το ηλεκτρονικό παράβολο έχει υποχρεωτική εφαρμογή μεταξύ άλλων και στα παράβολα εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ. Σε όλους τους εκπρόθεσμους ελέγχους ΚΤΕΟ επιβάλλεται σύμφωνα με τη νομοθεσία παράβολο καθυστέρησης, ανάλογα με το είδος οχήματος και το χρόνο καθυστέρησης.Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TaxisNet.

Εκδώστε μόνοι σας το e-Παράβολο.

Μπαίνοντας ο πολίτης στην επίσημη σελίδα http://www.gsis.gr/ μπορεί να ενημερωθεί για το ύψος του παραβόλου που αφορά στον εκπρόθεσμο έλεγχο του οχήματός του, να το εκδώσει μόνος του, να πληρώσει ηλεκτρονικά, ή σε ένα κατάστημα τραπέζης ή στα ΕΛΤΑ την αντίστοιχη αξία και να προσκομίσει εν συνεχεία το ηλεκτρονικό παράβολο(e-Παράβολο) στο ΚΤΕΟ μας.

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην έκδοση του e-Παραβόλου;

Το ΙΚΤΕΟ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ σας παρέχει την δυνατότητα έκδοσης του e-Παραβόλου, διευκολύνοντας όλους τους πελάτες μας. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να μας γνωστοποιήσετε το ΑΦΜ σας.

Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση λάθος επιτρέπει το σύστημα ηλεκτρονικού παραβόλου, αρκεί να δηλωθεί ο λογαριασμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού τραπέζης του δικαιούχου.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr/