14

Νοε 14

Τι είναι το αυτοκολλητάκι που μπαίνει στην πίσω πινακίδα του οχήματος στο ΚΤΕΟ, ποιά η σημασία του και πώς διαβάζεται...

  • -Το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου(ΕΣΤΕ) αποτελεί μόνο ένα μέσο μακροσκοπικού ελέγχου από τα αρμόδια κρατικά όργανα ότι το όχημα υποβλήθηκε στον κατά το νόμο έλεγχο και ΔΕΝ συνιστά αποδεικτικό στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί ΜΟΝΟ το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.
  • -Στο σήμα αυτό αναγράφεται το έτος και προσδιορίζεται ο μήνας κατά τον οποίο πρέπει το όχημα να προσκομιστεί για νέο έλεγχο. Επικολλάται μετά το τέλος του ελέγχου,κατά τρόπο ώστε ο μήνας κατά τον οποίο πρέπει να προσέλθει το όχημα για τον επόμενο έλεγχο να βρίσκεται στο άνω μέρος αυτού.Στήν μέση αναγράφεται το έτος που υποχρεούται για έλεγχο.Επομένος απο το ΕΣΤΕ εξακριβώνουμε γρήγορα πότε(μήνα/έτος) υποχρεούται το οχημά μας σε έλεγχο ΚΤΕΟ.
  • -Το χρώμα του υπόβαθρου (φόντου) των ΕΣΤΕ είναι διαφορετικό για κάθε έτος.
  • -Το ΕΣΤΕ κατασκευάζεται από υλικό που καταστρέφεται σε περίπτωση που αποκολληθεί.