22

Μαρ 20

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) από τις 23/03/2020 έως και τις 31/03/2020, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το Υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η  απόφαση λαμβάνεται με βάση τα αναφερόμενα στην από 20/03/2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του. 

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων της κατηγορίας αυτής εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεδομένου ότι ελέγχονται και από τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών.

Παρακάτω παραθέτουμε το σχετικό ΦΕΚ. 

Συνημμένα αρχεία: